Voordelen van oudergesprekken voor kinderen met speciale behoeften

ouder praat

Voordelen van oudergesprekken voor kinderen met speciale behoeften

Oudergesprekken over pesten zijn essentieel om escalatie van pesten te voorkomen en om leerlingen te beschermen tegen de negatieve effecten. De meest effectieve manier om met het probleem om te gaan, is door het kind te vragen wat het denkt. Deze vraag kan u helpen te begrijpen of het kind de situatie verkeerd interpreteert. Ze horen misschien enge dingen over hun leeftijdsgenoten of volwassenen of hebben zelfs een mediafragment gezien dat hen bang heeft gemaakt. De antwoorden helpen u bij het plannen van de volgende stappen die u moet nemen.

De Parent Talk Series is een e-learningcursus die ouders helpt bij het toepassen van op kracht gebaseerde opvoedingstechnieken. Het biedt hulpmiddelen en positieve berichten die nuttig zijn voor alle ouders, niet alleen voor kinderen met speciale behoeften. Daarnaast kunnen ouders inzicht krijgen van andere ouders die de cursus hebben gevolgd. Deze gesprekken zijn een uitstekende manier om in contact te komen met andere ouders en ervaringen uit te wisselen.

Ouders kunnen een gedeeld script maken voor Hetsen & Visschers als ze niet persoonlijk kunnen communiceren. Dit kan helpen om duidelijk te maken wat ze wel en niet tegen hun kind moeten zeggen. Dit proces is echter niet altijd mogelijk, vooral als de ouders geografisch van elkaar gescheiden zijn en er sprake is van misbruik of huiselijk geweld.

Parent Talk-workshops bieden een veilige en ondersteunende omgeving waar ouders kunnen leren over handicaps en zich eraan kunnen aanpassen. Bovendien bieden de evenementen de mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten en inzicht te krijgen in het leven met een kind met een handicap. Voor Jen heeft het bijwonen van een Parent Talk-workshop haar geholpen steun en nieuwe vrienden te vinden. Ze heeft er de afgelopen drie jaar geen enkele gemist.

Voor meer informatie zie: Hetsen & Visschers